OM FÖRETAGET

Backa Väglinje AB bildades 1972 och har sedan dess utvecklats till vad det är idag, ett mångsidigt företag när det gäller totallösningar inom linjemarkering. Vår starka sida är att vi arbetar med dom flesta förekommande materialen och kan därför anpassa oss efter kundernas behov.

Företaget har sin geografiska placering i Surte (1 mil norr om Göteborg) och vi utför arbeten både i och utanför Sverige. Klicka här för karta.

Vi är i dagsläget 6 medarbetare som arbetar inom företaget, var och en med breda kunskaper inom linjemarkering och kan därför hjälpa kunden direkt på plats vid målningstillfället.

Våra kunder är allt från privatpersoner till nationella och internationella företag, några exempel är Volvo, Ericsson, Saab, Skanska, NCC, Parkeringsbolag, m.fl.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Parkeringsplatser

Parkeringsplatser markerar vi i huvudsak med två olika material, termoplastiskmassa och färg.

Temoplastiskmassa är som man hör av namnet en termoplast som upphettas till ca: 200 grader och läggs därefter ut till en storlek av ca: 3 mm. Detta material är dyrare än färg men vid t.ex. stora köpcentrum och andra trafikintensiva parkeringsplatser är detta ett utmärkt material.

Färgerna vi använder är trafiklinjefärger som finns i ett flertal kulörer och är speciellt framtagna för att klara alla påfrestningar den utsätts för.

Vi har även ett brett utbud av schabloner för målning av symboler, text, siffror, m.m.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Linjemålning i industrin

Linjer inom industrin är ett brett område där vi i första hand hjälper kunden med att strukturera upp sin verksamhet.

Utomhus kan detta bestå av att vi målar upp ledlinjer, backningslinjer eller uppställningsplatser med eller utan siffror och text.

Inomhus är det vanligt att vi märker ut truckgångar och gångstråk för att särskilja dem åt som är bra ur säkerhetssynpunkt.

Det är även mycket vanligt att vi märker upp pallplatser och uppställningsytor och då ofta med siffror eller text för att rätt material skall vara på rätt plats vilket underlättar hanteringen av gods och minimerar fel i t.ex. leveranser.